Aanpassen en verbeteren van het kasbeleid van een Nederlandse bank

Aanpassen en verbeteren van het kasbeleid van een Nederlandse bank

De betreffende bank had een kasfunctie. I&CS heeft gedurende dit project nieuwe beheersmaatregelen getroffen om meer controle te krijgen op processen en risico’s. Hierbij is rekening gehouden met vereisten vanuit Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).