Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving bij een Nederlandse grootbank

Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving bij een Nederlandse grootbank

Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving ten aanzien van rentemiddeling bij een Nederlandse grootbank

Na uitvoerig overleg met de operationele, juridische en financiële afdelingen heeft I&CS de uitvoering vormgegeven en geleid voor het onder tijdsdruk inrichten van de benodigde aanpassingen. Naast de wettelijk benodigde aanpassingen hebben we ook zorg gedragen voor procesverbeteringen. In afstemming met de betrokken operationele afdelingen en de merken werd een proces ontwikkeld met de nadruk op klant-, adviseurs- en organisatiebelang. Afstemming met stakeholders werd regelmatig in overleg gedaan om de benodigde aanpassingen binnen het gestelde tijdspad door te voeren.